Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 04 Iulie 2020 - 8938 vizitatori azi
Convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019, orele 1500.

 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: -  avizul de legalitate nr.IA/22753 din 24.10.2019 al Serviciului juridic.

 

 In temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 si art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE:   

        Art.1 (1) Se convoaca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019, orele 1500, care va avea loc in sala de sedinte a Palatului Administrativ, Piata Petru Rares, nr.1, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.

(2) Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2 (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeteni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 25.10.2019. 

        Art.3 Consilierii judeteni pot formula si depune amendamente asupra  proiectelor de hotarari aflate pe ordinea de zi a sedintei ordinare. 

Art.4 Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul juridic cu: 

        - Secretarul general al judetului;

        - Administratorul public al judetului;

        - Directia administratie locala;

        - Directia economica;

        - Structura Arhitect-sef;

- Directia dezvoltare durabila;

- Directia drumuri judetene, mediu, transport;

- Serviciul administratie, relatii externe;

- Serviciul managementul resurselor umane, organizare, control;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achizitii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet presedinte;

- Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud.

 

            PRESEDINTE,                                Contrasemneaza:

   EMIL RADU MOLDOVAN       SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

                                                                     MICA OPREA

  

Nr. 240 

Din 24.10.2019

B.E./4 ex.

 

 

Anexa la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud Nr.240 din 24.10.2019

 Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 30 octombrie 2019, orele 1500

 

 1.    Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului  Judetean Bistrita-Nasaud din data de 25 septembrie 2019

 2.     Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului  Judetean Bistrita-Nasaud din data de 10 octombrie 2019

 3.    PROIECT DE HOTARARE Nr.IIB/21693 din 14.10.2019 privind aprobarea executiei bugetului judetului Bistrita-Nasaud pentru trimestrul III al anului 2019

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

     Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de administratie, Comisia de urbanism, Comisia de cultura

 4.   PROIECT DE HOTARARE Nr.IIC/21822 din 15.10.2019 privind stabilirea preturilor medii la produsele agricole pentru evaluarea in lei a arendei stabilita potrivit legii, in natura, precum si pentru productia de masa verde obtinuta pe pajisti pentru anul 2020

Initiator: Vasile Puica - Vicepresedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisia sesizata pentru avizare: Comisia economica

 5.     PROIECT DE HOTARARE Nr.IIC/22651 din 24.10.2019 privind acordarea burselor de excelenta, burselor de merit si burselor de ajutor social, studentilor, pentru anul universitar 2019-2020

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de cultura, Comisia economica

 6.     PROIECT DE HOTARARE Nr.IIC/21829 din 15.10.2019 privind constituirea comisiilor de evaluare si de solutionare a contestatiilor in vederea evaluarii finale a managementului la Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud si la Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud

  1.  

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie, Comisia de cultura

 7.     PROIECT DE HOTARARE Nr.IIC/22553 din 23.10.2019 privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Tineri cu Handicap Beclean, judetul Bistrita-Nasaud

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

     Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie, Comisia economica, Comisia de cultura

 8.     PROIECT DE HOTARARE Nr.IIC/22558 din 23.10.2019 privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Adulti cu Alzheimer Beclean, judetul Bistrita-Nasaud

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie, Comisia economica, Comisia de cultura

 9.    PROIECT DE HOTARARE Nr.IIC/22613 din 23.10.2019 pentru modificarea si completarea statelor de functii prevazute in Anexele nr.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 si 2.10 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.34/2018 privind aprobarea organigramei si a statului general de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

     Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie, Comisia economica

 10.    PROIECT DE HOTARARE Nr.IIC/22138 din 18.10.2019 privind repartizarea unor locuinte ramase vacante, destinate inchirierii tinerilor specialisti din sanatate

  1.  

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

     Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie, Comisia economica, Comisia de cultura

 11.    PROIECT DE HOTARARE Nr.IVA/21878 din 15.10.2019 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici, aferenti obiectivului de investitii "Modernizare DJ 172 G, Saratel-DJ 154, judetul Bistrita-Nasaud"

      Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

     Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de urbanism

 12.    PROIECT DE HOTARARE Nr.IVA/21879 din 15.10.2019 privind aprobarea Programului de masuri pentru deszapezirea si combaterea poleiului pe drumurile judetene din judetul Bistrita-Nasaud in perioada  01.11.2019 - 31.03.2020

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de urbanism

 13.    PROIECT DE HOTARARE Nr.IIIB/22661 din 24.10.2019 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea construirii obiectivului de investitii Proiect tip "Construire baza sportiva TIP 1 - localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud"

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie, Comisia economica, Comisia de urbanism

 14.    PROIECT DE HOTARARE Nr.IB/22418 din 22.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor si cadrelor didactice din institutiile de invatamant preuniversitar din judetul Bistrita-Nasaud pentru performantele scolare obtinute la etapa judeteana si participarea la etapa nationala a Olimpiadelor Nationale Scolare

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de administratie, Comisia economica, Comisia de cultura

 15.    PROIECT DE HOTARARE Nr.IIA/22653 din 24.10.2019 privind organizarea manifestarilor dedicate sarbatoririi Zilei de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de cultura

 16.    PROIECT DE HOTARARE Nr.IIIA/22740 din 24.10.2019 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.99/2017 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea si Restaurarea Castelului din localitatea Posmus, judetul Bistrita-Nasaud", Axa prioritara 5 Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investitii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1, cu modificarile si completarile ulterioare

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia de cultura, Comisia economica, Comisia de urbanism

 17.    PROIECT DE HOTARARE Nr.IIA/22765 din 24.10.2019 privind a sasea rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

Comisiile sesizate pentru avizare: Comisia economica, Comisia de administratie, Comisia de urbanism, Comisia de cultura

 18.   Diverse

18.1. Informare privind efectuarea unei vizite de catre o delegatie a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, condusa de domnul Vicepresedinte Vasile Puica la invitatia judetului Mecklenburgische Seenplatte, Republica Federala Germania, in perioada 4 septembrie - 8 septembrie 2019

18.2. Informare privind efectuarea unei vizite de catre o delegatie a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, condusa de domnul Vicepresedinte Ioan Tintean la invitatia judetului Mecklenburgische Seenplatte, Republica Federala Germania, in perioada 1 octombrie - 4 octombrie 2019 

 

 

M.O./B.E./4 ex.  

 

Foto - arhiva Marius Chiuzan

0 comentarii2219 vizualizări30 octombrie 2019
rss 2.0
rss 2.0